Wymiana studencka z innymi krajami

Każda wymiana ma na celu umożliwienie studentowi zdobycia cennego doświadczenia międzynarodowego poprzez studiowanie czściowo za granicą lub odbycie praktyki zawodowej. Wymiana odbywa się zazwyczaj w drugim lub trzecim roku kursu i może trwać do dwunastu miesięcy. Uniwersytety biorące udział w tym programie mają wielu partnerów w całej Europie, którzy oferują wymiany studenckie.

Aby zostać zakwalifikowanym, należy być zarejestrowanym w instytucji szkolnictwa wyższego, która jest częścią programu studiów, i zapisać się na kurs prowadzący do uzyskania uznawanego stopnia naukowego lub kwalifikacji na poziomie wyższym. Okres studiów za granicą musi być adekwatny do Twojego stopnia naukowego, Twoich potrzeb w zakresie rozwoju osobistego i musi być częścią programu studiów, który realizujesz. Studenci biorący udział w wymianie w ramach programu Erasmus nie muszą uiszczać opłat za studia za granicą, dostępne są również stypendia na pokrycie kosztów utrzymania, a także wsparcie finansowe dla studentów cierpiących na schorzenia fizyczne, psychiczne lub zdrowotne. O przyjęcie na ten program należy się ubiegać za pośrednictwem uczelni Erasmus lub biura międzynarodowego.

Jeśli chcesz mieć możliwość odbycia wymiany w ramach programu Erasmus w ramach studiów wyższych, sprawdź, czy uczelnie do których zamierzasz się zgłosić, są częścią programu Erasmus. Informacje te można znaleźć na stronach internetowych uniwersytetów.

Rząd Zjednoczonego Królestwa potwierdził, że Zjednoczone Królestwo jest zobowiązane do kontynuowania pełnego uczestnictwa w programie Erasmus do końca tego okresu budżetowego UE w roku 2020. Dotyczy to wyłącznie możliwości finansowanych w ramach programu Erasmus. Uniwersytety i kolegia mogą dokonywać alternatywnych ustaleń w celu zapewnienia ciągłości studiów za granicą – skontaktuj się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.